Pasient informasjon:Fjerne blærestein med åpen operasjon / Cystolithotomi v. 1.2, 11.09.2015