Picobandasje v. 1.0

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©
Ny prosedyre

 

Picobandasje:


Sårbehandling med negativt trykk, system for engangsbruk.

Brukes på kvinnen med høy BMI  for å forebygge infeksjon og for å  fremme god sårtilheling.

Legges på på operasjonsavdelingen , vakumpumpe kobles til og skrus på, den skal da lyse grønt og bandasjen skal kjennes hard å ta på .

På avdelingen:

Når kvinnen ankommer 7G / 4AC  fra oprasjon/ 1G har hun som regel med en ekstra bandasje: Denne  tas vare på  og brukes dersom man må skifte bandasje.

 • Bandasjen kontrolleres daglig  mens kvinnen er inneliggende.
 • Kontroller  at pumpen virker (lyser grønt) og at bandasjen er hard å ta på.
 • Kvinnen kan ha bandasjen på i 7 dager. Bandasjen skal skiftes hvis den er gjennomtrukket.
 • Pumpen kan kobles fra ved dusj, må bare passe på at det ikke kommer vann inn i slangen.

Feilmeldinger:

Indikatorstatus

Årsak

Kommentar/feilsøking

Ingen lamper lyser

Pumpen er slått av

 

Batteriene ute av funksjon

Trykk oransje knapp for å skru på igjen

Hvis pumpen ikke er 7 dager, bytt batteri

Alle lamper blinker

Pumpens selvtest

Forventes

Gul lekkasjelampe lyser

Luftlekkasje

 

 

Pumpen er i autopause

Stryk over bandasjen og tapene for å tette bandasjen.

Trykk på oransje knapp for å gjenoppta behandlingen

Gul batterilampe blinker

Svakt batteri

Bytt batteri

Alle lamper lyser

Pumpen sviktet

Bytt bandasje og pumpe

Oppfølging:

Info ved hjemreise:

 • Gi kvinnen brosjyren «pasientinformasjon om hjemmepleie» (ligger på skrivestuen på 7G/4AC)
 • Bandasjen kan ligge på i 7 dager, etter 7 dager slutter pumpen å virke automatisk. Pasienten kan selv fjerne bandasjen og kaste den.
 • Pas. kan ta kontakt med avd. 7G/4AC ved:
 • Feber/infeksjonstegn
 • Pusslekkasje
 • Bandasjen helt gjennomtrukket
 • Pumpen ikke virker som den skal

 

Hvis kvinnen tar kontakt pga problemer, skal jordmor skepleier  på 7G/4AC ringe gynpol og skaffe kvinnen en kontrolltime der hvis en ikke kan ordne problemene over tlf.

 

Kilder/Referanser:

http://www.smith-nephew.com/norge/produkter/advanced-wound-management/pico-npwt/