Stillingsbeskrivelse for bioingeniør v. 1.2, 15.10.2020

1.   Kvalifikasjoner 

         Autorisert bioingeniør                                         

2.   Organisatorisk plassering 

 • Administrativt tilknyttet en av avdelingens fire seksjoner
 • Seksjonsleder er nærmeste administrative overordnede
 • Fagbioingeniør er nærmeste faglige overordnede     

3.   Stillingens hovedoppgaver 

 • Delta i avdelingens daglige analysearbeid og vaktordning
 • Utføre arbeidet etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer

3.1       Ansvars- og arbeidsområder 

 • Ansvar for å utføre laboratoriearbeid etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer gjeldende for helseforetaket og for avdelingen
 • Bioingeniørens ansvarsforhold er nærmere beskrevet i den enkelte prosedyre 
 • Arbeidet skal utføres etter gjeldende prosedyrer og omfatter:
  -      prøvetaking
  -      analysering
  -      svaravgivelse
  -      deltakelse i opplæring
 • Bioingeniør har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

4.   Samarbeidsforhold

         Bioingeniør skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger og ha informasjonsplikt overfor nærmeste overordnede

5.   Spesielle bestemmelser