Pasientinformasjon - Strålebehandling: Bekken Kvinner v. 1.2, 23.02.2021