Pasientinformasjon - Strålebehandling: Bekken Kvinner v. 2.0, 30.01.2023