KPHV - Innholdsfortegnelse - Øyeblikkelig hjelp - HLR - Dødsfall v. 1.11, 09.07.2020
Øyeblikkelig hjelp - HLR - Rutiner ved dødsfallVed øyeblikkelig hjelp!Bekrefte dødsfall - rutine for legeDødsattest skjema (i DIPS)/ melding om unaturlig dødsfallAmbulanserekvirering - utveksling av pasientinformasjonMeldeplikt til politiet om unaturlig dødsfallUmiddelbar varsling ved alvorlige pasientrelaterte hendelser, § 3-3AHLR hefte - SUS ansatteVed KPHV Våland finnes hjertestarter ved inngangsparti hovedinngang (resepsjonsområdet).DPSene har egne plasseringer for hjertestarter.Alle lokasjoner har akuttbag plassert på definert henteplassUtleie av HLR-treningsutstyr (Anne-dukker) via kundesenteretVåland - transport fra sengepost til patologisk avdeling ved dødsfallHLR - Sertifiserte ressurspersoner - avdelingsvis undervisningHLR-Covid 19 - ny rutine for praktiskhåndtering