Ressursperson smertekontakt

Ressursperson smertekontakt v. 1.2, 19.04.2017

 

RESURSPERSON SMERTEKONTAKT

 

 

Hensikt:

Gi smertekontaktene en felles forståelse over sine arbeidsoppgaver og ansvarsområder på posten.

 

Omfang:

Prosedyren omfatter smertekontakter ved hver post

 

Definisjoner/Ansvar:

Avdelingsleder har ansvar for å ha navngitte ressurspersoner i posten.

Smertekontaktene har selv ansvar sammen med avdelingsleder for å finne relevante kurs og andre oppdateringer. Oppdatere andre ansatte etter at de har vært på kurs. Gjerne på personalmøter ca 2 ganger i året.

 

Beskrivelse:

Smertekontaktene skal gå på kurs i aktuelle temaer for avdelingen når disse kursene foreligge, smertekontaktene får mail om interne kurs, men kan også prøve å få en oversikt over aktuelle kurs eksternt. Når nye direktiver foreligger må de presentere disse på neste personalmøte samt skrive et notat i beskjed boka. Alle kurs skal godkjennes av avdelingsleder og avdelingsleder skal ha referat av alle kurs.

 

Avvik

 

Kilder