KPHV - Metodebok for leger - Innholdsoversikt v. 1.19, 11.06.2021
1. Aktivitetsplan for bakvakter2. Aktivitetsplan for LIS 18. Akuttmottaket / AMC29. Vaktoppgaver på sengepost10. Psyk. tilsyn på somatisk avdeling6. Ambulanserekvirering - Generell17. Medisinering11. Utredningsverktøy21. Rutiner for bytting av vakter i Gat16. Selvmord og selvskading20. Undervisning - LIS3. Aktivitetsplan for LIS 313. ECT - metodebok19. Kontakt med pårørende15. Tvang13. Savnetmelding til politiet12. Utgang og permisjoner7. Psykiatrisk legevakt - OUS Håndbok5. Øyeblikkelig hjelp - Rutiner ved dødsfall22. Vakttelefoner - bakvakter / LIS1 og LIS34. Oppdatert vaktplan - Forvakt og bakvakt18. AbstinensregimeMetodebok for leger i Klinikk psykisk helsevern voksne