UL Arbeidsfordeling ultralyd vakt v. 1.3, 12.03.2020

Både radiolog og radiograf har ansvar for ultralydpasientene på vakt. Arbeidsfordelingen er ment som retningslinjer til hva man minimum kan forvente av radiograf og radiolog på ultralyd. Dersom noen ønsker eller har anledning til å hjelpe til mer, er det fullt mulig. På svært travle vakter må man utvise skjønn og fravike retningslinjene nedenfor.

Når sekretæren på ultralyd går hjem for kvelden, er det radiografene på vakt som har ansvar for ultralyd sammen med vakthavende radiolog. Radiologen kan kontakte radiografene når han trenger hjelp til ultralyd. Når sekretæren går hjem, burde radiolog ta kontakt med radiografene (enklest med de som sitter på lab 7) for å organisere ultralydprogrammet resten av kvelden. 

Hvis det er undersøkelser som må gjøres på stue, skal radiolog gjøre dette uten hjelp fra radiograf. Er det derimot snakk om intervensjon må en av radiografene bli med.

Arbeidsfordeling:

Radiograf:

- Ringer ned pasienten

- Tar pasienten inn på lab

- Starter us i PACS

- Finner frem pasienten på worklist slik at pasientopplysninger er oppe, sjekker fødselsdato

- Gi beskjed til radiolog at pasienten er klar

- Sette pasienten på utført og godkjenner undersøkelsen i PACS 

- Kjøre pasienten ut av lab eller åpne døra inn til lab

- Sende portørbestilling i Portørcom/ evnt. kjøre pasienten tilbake til akuttmottak

- Rengjøre proben og rydde opp etter intervensjonsprosedyrer

- Fylle på utstyr etter behov

- Tømme søppel etter behov

- Pakke utstyr til intervensjon på stue (ta med 2 av alt), bruk lab 3 apparatet på kveldstid

- Assistere radiologen ved intervensjonsprosedyrer både på lab og på stue, finne frem og rydde bort igjen utstyr.

- Kvittere på listen for at man har lagt tilbake tilsatsene man har brukt under intervensjonsprosedyrer. Vær nøye med å legge de tilbake i boksen sin!

- Snakke med sekretær på lab 4 rundt kl. 1830 for å få kontroll på programmet for resten av kvelden og avtale med sekretær om noe skal ringes ned eller ikke.

 

 Radiolog:

- Sjekker at pasientopplysningene på ultralydapparatet stemmer

- Utfører undersøkelsen

- Rengjør proben (unntatt ved intervensjonsprosedyrer) eventuelt søl på tastaturet

- Kontakte radiograf på lab 7 og gir beskjed om at pasient er ferdig og at neste pasient kan hentes inn.

- Kontakte radiograf på lab 7 for å organisere ultralydprogrammet når sekretær har gått hjem