Bruk av Albyl E etter operasjon i bekkenet og i underekstremiteten - Pasientinformasjon v. 1.4, 17.02.2020

Bruk av Albyl E etter operasjon i bekkenet og i underekstremiteten - Pasientinformasjon

 

Etter en operasjon i bekkenet eller underekstremitet kan det være en risiko for at det utvikles blodpropp i beina den første tiden. En blodpropp kan i sjeldne tilfeller løsne og bli fraktet til lungene, en såkalt lunge-emboli, og dette kan være en alvorlig komplikasjon. Etter en operasjon kan det også være en øket risiko for å få et hjerteinfarkt eller et iskemisk hjerneslag i en tid. Når en har fått belaste fullt, er det en noe øket risiko i en måneds tid.. Hvis en er pålagt å ikke belaste fullt, vil denne risikoen vare inntil en igjen får belaste med full tyngde på beina.

 

Dersom du røyker, kan det være en meget god idé å slutte med dette nå. Med en røykeslutt vil du redusere risikoen for disse komplikasjonene betydelig.

 

Den viktigste beskyttelsen mot blodpropp er det å komme raskt opp av sengen, og det å være mye oppe og gå på beina. Det er aller best beskyttelse dersom en belaster beina med full tyngde når en går. Hvis du ikke har fått beskjed av oss om å begrense belastningen, skal du altså trø med full tyngde selv om det gjør vond. Når du sitter eller ligger, er det nyttig å bevege anklene mye ved å presse fotbladene og tærne kraftig oppover mot leggene vekslende med det å presse fotbladene kraftig nedover. Alt dette medvirker til at blodstrømmen i beina øker, noe som hindrer dannelse av blodpropp. Det er de samme anbefalingene en får ved flyreiser.

 

Salicyl kan gi en beskyttelse mot blodpropp i tillegg til at stoffet også gir en beskyttelse mot hjerteinfarkt og hjerneslag i den første tiden etter en ortopedisk operasjon. Et preparat med salicyl i er Albyl-E 75mg. Du får en resept på 100 tabletter, og du anbefales å bruke en tablett om dagen i ca en måned. Hvis du er pålagt å begrense belastningen av beinet, bør du bruke Albyl-E inntil du får belaste fullt.

 

Hvis du fra før er fast bruker av Albyl-E, Magnyl-E, Dispril, Globoid, Aspirin, Asasantin, Acetylsalicylsyre, Plavix, Clopidogrel, Ticlid, Efient, Brilique, Persantin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Arixtra eller Marevan, skal du når du reiser fra oss fortsette med denne medisinen som før, og fra oss kun ta med deg rådet om mye gåing med så mye belastning som du er tillatt, mye pressing og tøying av bevegeligheten i ankelen samt eventuelt røykeslutt.

 

 

LYKKE TIL!