Stillingsbeskrivelse for sekretær ved medisinsk dokumentasjon v. 1.5, 21.10.2020

1.          Kvalifikasjoner:

 Må ha:

 •  3- årig videregående skole
 • Gode norskkunnskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet.

 

Bør ha:

 •  Autorisasjon som helsesekretær eller medisinsk sekretær, evt. annen relevant utdanning

 

2.          Organisatorisk plassering

 • Organisatorisk plassert under avdeling for kontortjenester i mottaksklinikken
 • Faglig og administrativt underordnet koordinator/adm.konsulent medisinsk dokumentasjon og medisinske sengeposter

 

3.          Arbeidsoppgaver 

 • Journaldokumentasjon
 • Kontroll og kvalitetsikring av dokument til utlevering
 • Oppfølging av interne meldinger
 • Registrering av medisinske data
 • Postfordeling
 • Oppfølging av dokumenter til utskrift
 • Telefonbetjening
 • Oppfølging av rapporter
 • Bestilling av varer
 • Bistå leger, sykepleiere og annet personell ved behov
 • Forefallende kontorarbeid

 

Kontortjenestens kvalitet

 • Holde seg faglig oppdatert
 • Bidra aktivt i utarbeidelse av et godt tverrfaglig samarbeid

 

4.          Spesielle bestemmelser

 Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av kontorfagleder, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaver. Slike endringer gis skriftlig