Akupunktur ved Kvinneklinikken v. 1.6

1.     Hensikt: 

Felles tverrfaglig utarbeidet retningslinje/prosedyre vedrørende bruk av akupunktur ved Kvinneklinikken, SUS.

2.     Omfang:

Akupunktur er et tilbud til de som ønsker det av gravide, fødende og barselkvinner ved Kvinneklinkken, SUS.

Avgrensning: Akupunktur skal gis på indikasjon. Se pkt 4.4.

 

Akupunktur kan brukes ved

o         Svangerskapskvalme

o         Forberedelse til fødsel

o         Modning

o         Styrking

o         Smertelindring

o         Ristimulering

o         Påvirke mormunnskant

o         Rotasjon av barnets hode

o         Fastsittende placenta

o         Regulering av melkeproduksjon

o         Etterrier

 

Akupunkturbehandling skal ikke føre til utsettelse av annen behandling.

3.     Ansvar:

     Krav til utdannelse:

Jordmor og lege med dokumentert akupunkturutdannelse.

Utdannelsen: Akupunkturutdanning for jordmødre og tilsvarende kurs i akupunktur for jordmødre; Kan brukes til gravide og fødende fra 37 fullgåtte svangerskapsuker.

 

4. Beskrivelse:

1.    Det skal ikke settes opp egne konsultasjoner kun for akupunkturbehandling. Akupunkturbehandling er et tilbud til de som ønsker det i forbindelse med innleggelse/ annen konsultasjon på Kvinneklinikken.

2.    Det skal kun benyttes engangs akupunkturnåler. Brukte nåler kastes i kanylebokser. Hygiene ivaretas etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

3.    Behandling, indikasjon og akupunkturpunkter dokumenteres i Natus av den jordmor/lege som har satt nålene

4.    Akupunktur skal ikke gis ved blodsmitte pga risiko for utilsiktet stikkskade

5.     Avvik:

Denne prosedyren kan ikke fravikes.

6.     Kilder/Referanser:

Cho S-H, Lee H, Ernst E. Acupuncture for pain relief in labour: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2010;117:907-920.