Okklusjonsbehandling - Pasientinfo v. 1.0, 14.09.2020