Dokumentasjon av inhospital hjertestans v. 1.1, 12.02.2021