Barn føde - KK
Barn føde - KK
Ammeprosedyre
Amming - kontinuitet mellom 3D, føde/barsel
Bilirubin hos nyfødte på barselavdeling
Flytskjema-Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv-
Helsehjelp mot de foresattes vilje
Hepatitt B, perinatal smitte
Hepatittvaksine
HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel
Hydronefrose:Rutine ved intrauterin+påvist hydronefose
Hypoglykemi nyfødte/prøvetaking/ernæring/Føde Barsel
Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema
Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling
Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv
Nødrutiner nyfødt
Observasjon av det nyfødte barn
Oppfølging blodsukkermåling risikobarn- flytskjema
Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden
Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen (engelsk)
Perinatal Hepatitt C smitte
Plexus brachialis parese
Rescusitering nyfødte, flytskjema
Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19
Syfilis hos gravid og nyfødt
Thyreoideaprøver i neonatalperioden
Tungebånd-stramt hos nyfødte barn