Barsel - barn - Hørselsscreening nyfødte - pasientinformasjon v. 1.3, 10.11.2020