Barsel - barn - Hørselsscreening nyfødte - pasientinformasjon v. 1.4, 24.11.2022