Informasjon Gastric Bypass (Fedme) v. 1.5, 23.03.2021

Før operasjonen:

 

        Sykepleier tar opp nødvendig data for å lage en god behandlingsplan for deg.

        Lege tar opp journal og kirurgen informerer om operasjonen.

        Innleggelsesdagen må du belage deg på en del venting mellom de forskjellige forberedelsene.

        Informasjon fra anestesi angående narkose før/under operasjonen skjer oppe på mottakskontoret i 5.etage. Informasjon fra fysioterapeut om nyttige puste- og bevegelsesøvelser etter operasjonen, skjer nede på Fysioterapiavdelingen kl.14:00.

        For å forebygge infeksjon gir vi deg antibiotika tabletter før operasjonen.

        Spise vanlig dagen før operasjonen fram til kl 20:00, etter dette kun drikke fram til kl 24:00. Du må drikke næringsdrikkene du har fått, etter instruks fra sykepleier. Faste fra midnatt og fram til operasjonen.

 

Operasjonsdagen:

 

        Du skal dusje, husk det er viktig å rengjøre navlen godt.

Har du skjegg, så må du barbere bort skjegget

        Blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, oksygenmetning og temperatur måles.

        Dersom du er insulinkrevende diabetiker, tas det blodsukker av deg, og du får insulindrypp hvis blodsukkeret er høyt.

        Vi kjører deg til operasjonsavdelingen, der overtar anestesipersonell.

 

Etter operasjonen:

 

        Etter inngrepet blir du overført oppvåkningsavdelingen. Etter noen timer der, kommer du tilbake til sengepost 6G.

        Du vil få smerte- og/eller kvalmestillende midler etter behov.

        Du må opp og stå/gå i til sammen 2 timer samme dag som du er operert, og målet er å være ute av sengen 6 timer 1. dag etter operasjonen. Dette er viktig for at tarmfunksjonen skal komme i gang, og for å forebygge blodpropp.

        Du får drikke små mengder vann etter operasjonen. Du vil få utdelt et målebeger. Du må notere ned hvor mye du drikker.

1. dag etter operasjonen skal du drikke minimum 500ml klare væsker og du får 1 liter væske intravenøst. Hvis du bor innenfor 60 minutter i bil fra sykehuset, får du reise hjem denne dagen – hvis ikke, må du ha 1 natt på hotellet før du kan reise hjem. Etter dette følger dere opplegget fra ernæringsfysiolog.

        Bandasjen blir skiftet etter ett døgn; da blir operasjonssåret sett på av sykepleier.

        Du kan dusje selv om du har operasjonssår. Ta av bandasjene før du dusjer.

        Noen kan merke smerter i skuldrene og bak i ryggen etter operasjonen og dette er helt vanlig, p.g.a gass de bruker under operasjonen. Denne gassen og smertene vil forsvinne raskere ved aktivitet.

        Før du reiser vil kirurgen komme og ha en samtale med deg, og du vil få de nødvendige papirer.