Pasientinformasjon: Innsetting av gullmarkører v. 1.3