Pasientinformasjon: Innsetting av gullmarkører v. 1.2, 06.11.2017