Utredning senabort/intrauterin fosterdød v. 1.3, 26.06.2013

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS©

Endringer er understreket.

 

Utredning er aktuelt fra uke 16-20. Abort/fosterdød registreres i Natus fra uke 12. uke.

 

Utredning:

Prøvetakingen må tilpasses kliniske funn. Ved sikker diagnose tilpasses undersøkelsenen denne problemstillingen: Placentaløsning, histologi av placenta, blodprøver koagulasjon. Misdannelser: anbefale obduksjon, amniocentese. Amnionitt: dyrkningsprøver. Ved usikker diagnose tas alle prøver.

  • Ved innkomst (Ø.Hj.):  Prøve til bestemmelse av føtalt Hgb hos mor. Hgb, koagulasjonsprøver(D-dimer, fibrinogen og trombocytter.)

    Dagen etterpå  (Dagtid): Amniocentese

    Postpartum (haster ikke) Blod- /serolog. prøver

 

Kromosomanalyse

   Tilstreb at amniocentese tas. Amnionvæsken sendes til Haukeland sykehus snarest, (dagtid, hverdager), helst 15 ml. Anvend sterilt rør uten tilsetting. Rekvisisjon til MGM (medisinsk genetikk) legges ved. NB: viktig med kliniske opplysninger, spes. v/mistanke om kromosomfeil. Amniocentesen utføres på fødepoliklinikk (stue 4); her ligger et punksjonssett klart.

OBS: Amnionvæske lagres i romtemperatur, kjøles ikke! (Over helg/høytid oppbevares prøven i romtemp.)

Amnionvæske fra vagina ikke egnet!

 

   Hvis amniocentese  umulig: Placentakromosom-analyse:

Ta sterilt en 1 x1 x1 cm stor bit av placenta mot den fetale siden like under hinnene. Oppbevares i romtemperatur i transport-medium, (også i helgen), før rask transport til Avdeling for medisinsk genetikk ved Haukeland sykehus. Transportmediet lagres i fryseboks på Fødeavd., og må tines før en tar prøven. ( 65 % oppvekst av celler, mot 90 % ved amniocentese.)

 

 

Bakt./ Virusdyrkning

  Dersom amniocentese er utført: Bact.us  fra amnionvæske  [sendes til avdeling for mikrobiologi SUS]

  Dersom amniocentese ikke er utført:. Bact.US fra foster (ytre øregang) + placenta  [sendes til avdeling for mikrobiologi SUS,bakt. skjema]

 

Blodprøver fra mor

Ø.Hj prøver:

  • Hgb, koagulasjonsprøver(D-dimer, fibrinogen, trombocytter.)
  • Flowcytometrisk undersøkelse av føtalt Hgb i mors blod. EDTA blod fra mor. Rekvirer ”HbF” (føtalt Hgb) på ”blodbank-skjema, Haukeland. Undersøkelsen erstatter ”Kleihauer-prøve”, som går ut. Så tidlig som mulig (helst før fødsel)

Biokjemiske prøver (kan tas postpartum, vanlig runde):

         ASAT, ALAT, bilirubin, CRP, leukocytter, TSH, fri T4 (Sendes Klinisk Kjemisk Laboratorium , SUS) Gallesyre (Haukeland)

         Blodprøver til virus-serologi for  påvisning av CMV (Cyto­me­ga­lovirus), Her­pes­virus, Influensavirus, Parvovirus og Toxo­plasma Gondii. (STAMIK, SUS, Virusskjema)

Blodprøver 6 uker p.p. Blodprøver tas hos fastlege, send med rekvisisjon. Svar KK.:

  • Trombofiliprøver: kardiolipin antistoff, antitrombin 3, proteinC, proteinS, APC resistens, Lupus antikoagulans.

 

 

Histologisk undersøkelse og obduksjon:

Histologi av placenta anbefales.

Obduksjon kun ved foreldrenes samtykke! Anbefal obduksjon ved ukjent årsak.  Obduksjonsskjema skal brukes uansett svangerskapslengde.

 

Alle skjema finnes i mapper på Fødeavd.:

Dødfødsel/senabort