Amming og mastitt

Amming og mastitt v. 1.1, 03.06.2019

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Ny rutine.

 

Generelt

Kvinner med spørsmål om mastitt etter fødsel henvises direkte til Kvinneklinikken og får sitt behandlingsforløpet der (ikke MOBA eller BDS).

Dagtid: vurdering ved gynekologisk poliklinikk.

Kveld/helg/natt: vurdering ved gynekologisk sengepost 4AC.

Innleggelse er ved gynekologisk sengepost 4AC.

Kvinner som får mastitt > 1 år etter fødsel skal ikke til KK, men direkte til henvises til bryst- og endokrin kirurgisk seksjon for vurdering der (RTG-avdelingen i helger).

 

5 stadier

1)   Melkestase (melkespreng)

2)   Tilstoppede melkeganger

3)   Inflammatorisk mastitt – abakteriell

4)   Bakteriell mastitt

5)   Abscess

Overgangene kan være flytende, men viktig differensiering med tanke på behandling.

 

Symptomer

De første stadiene er afebrile, gir hevelse og ubehag. Kan gi noe sykdomsfølelse.

Inflammasjon er ofte unilateral, feber (>38,5 0C), sykdomsfølelse, hevelse, rubor, smerter, sår/sprekker, frostanfall etc.

Abscess (ca. 10%) oppstår som et resultat av stadiene før. Unilateral, lokalisert rubor og smerte, forskjøvet brystknopp, redusert melkeproduksjon og sykdomsfølelse. Temperaturen kan svinge, kan være afebril.

Ultralyd er avgjørende for abscessdiagnostikk!

 

CRP er ofte kraftig forhøyet (men kan også være negativ). CRP er ikke avgjørende for om man skal bruke antibiotika, eller ikke. CRP er god som et mål av behandlingen.

 

Ved innleggelse

Vakthavende gynekolog tar opp anamnese og legger en plan for behandling:

a)    Sykepleier ved 4AC informerer barselhotellet om innlagt pasient. Barselhotellet er ansvarlig for å lage en plan for ammehjelp, sammen med 4AC.

b)    Ta bact-us av melk og nippel

c)    Hvis mistanke om abscess, henvisning til ultralydvurdering.

d)    Lav terskel for samhandling mellom gynekologisk sengepost og kirurgisk P2, evt. bryst – og endokrinkirurgisk seksjon.

 

Behandlinga)

Start først med konservativ behandling med tømming av brystene og god ammeteknikk, helst det første døgnet. Viktig å vurdere allmenntilstanden og temperaturen.

a)    Tøm det affiserte brystet først. Start med tømming 2.-3. time.

b)    Forsiktig massasje og pumping. Oxytocin (Syntocinon®) nesespray (1 dusj i nesen før amming eller pumping). Ikke massasje ved abscess.

c)    Smertelindring:

a.    Ibuprofen 200-400 mg x 3.

b.    Evt. supplert med Paracetamol 1 gr. x 4

 

Hvis mistanke om en bakteriell mastitt. Behandlingstid er 10 dager (lengre ved residiv):

1)     Dicloxacillin 500 mg x 4 (økes til 1g x 4 ved alvorlig infeksjon)

a.   Alternativt kloksacillin IV med døgndose opptil 6g.

Ved penicllinallergi:

2)     Klindamycin 600 mg x 3, senere 300 mg x 3

a.   Alternativt Cefaleksin (Keflex® 1g-500mg x 4)

3)     Ved mistanke om streptokokkmastitt (syk pasient, høy feber og raske hud- forandringer), MRSA, eller usikkerher om behandling  

a.   Knfr med infeksjonsmedisiner.

 

Barnet kan ammes.

Husk at sopp kan også være etiologi.

 

Ved abscess (eller mistanke om):

ü Ved mistanke om abscess må det sendes henvisning i DIPS til BDS på dagtid, samt telefonisk kontakt med radiolog ved BDS.

ü RTG-avdelingen i helger og helligdager, samt telefonisk kontakt med RTG-lege.

ü Abscess dreneres av BDS, RTG eller kirurgiskavdeling.

 

a) Primærbehandling: aspirasjon og prøve til bact us.

b) Abscess > 3 cm: aspirasjon og innleggelse av pig-tail kateter

c) Hvis dette ikke fører frem kontaktes vakthavende P2 (calling *4-9009):

                I.    Incisjon og drenasje i narkose (radiært, unngå incisjon i området nær areola.)

              II.   Inn med finger i sårhulen og bryt ned septa (abscessen kan ligge dypt)

            III.   Legg inn en jelonet-veke som dren (ikke bølgedren), tas ut 1. postop. dag.

             IV.   Skylle med temperert saltvann (kvinnekateter), og legge inn sølv (f.eks. Aqvacel Ag Ekstra). Sølvet aktivt i 14 dager, bør ligge over tid. Skiftes ved gjennomsiving.

d)  Ta sårhulebiopser og send til avdeling for patologi

 

Råd og veiledning

Tidligere gjennomgått mastitt er i risiko for gjentakelse. Husk god ammeteknikk og ikke stram BH. Tiden/perioden mellom to ammeperioder bør ikke økes plutselig. Jevn tømming. Stimulering av søvnige barn. Mor trenger også hvile, ernæring og søvn.

 

Laktasjonshemming (hvis kvinnen ønsker dette)b):

I de fleste tilfeller er det mulig å anbefale ikke-farmakologiske metoder for å hemme laktasjon. Ofte kommer man til målet ved gradvis å redusere mengde og antall uttømminger. Brystene kan bindes opp slik at det oppstår mottrykk. Kroppen oppfatter at brystene er fulle, og produksjonen avtar.

Hvis man ønsker i stedet medikamentell behandling ‑ Kabergolin (Dostinex®):

<24 timer: 0,5 mg 2 tbl. x1

>24 timer eller etablert amming: 0.25 mg hver 12. time i to døgn, tilsammen 1 mg.

Kontra-indisert ved alvorlig psykose, leversvikt, ikke-behandlet hypertensjon. Skal tas sammen med mat.

 

 

Ammeveiledning

Sjekkliste for ammeveiledning Se Barsel - Ammeveiledning - sjekkliste - Pasientinformasjon

 

 

Differensialdiagnoser (ved feber):

         Endometritt

         Dyp venetrombose/lungeemboli

         Urinveisinfeksjon

         Øvre luftveisinfeksjoner

         Virusinfeksjoner

         Eksem og andre hudlidelser

         Galactocele

         Fibroadenom og carcinom

Brystcancer kan forekomme hos ammende kvinner! (oppstår hyppigere under graviditet, og påvist hos ammende er det stort sett en ikke-erkjent cancer fra svangerskapet)   

 

 

Fotnote og kilde:

a)    Behandling konferert med seksjonsoverlege Jon Sundal 4. juli 2017.

b)    Felleskatalogen og https://relis.no/sporsmal_og_svar/6-7508?source=relisdb

(Sett august 2017)

1)    HVA LEGER MÅ VITE OM:  Medisinske brystkomplikasjoner ved amming

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming/Documents/2017-05-02-Hva%20leger%20må%20vite%20om%20med%20%20brystkomplikasjoner.pdf

(Sett mai 2017)