Verdt å vite for nyansatte anestesisykepleiere. Anestesiavdelingen SUS. v. 2.2, 10.02.2022