Verdt å vite for nyansatte anestesisykepleiere. Anestesiavdelingen SUS. v. 2.1, 26.08.2019