Amnionitt

Amnionitt v. 1.5, 19.05.2022

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer er understreket.

                                                          

Temperaturstigning under fødsel

Badekar, epidural og aktiv fødsel kan gi temperaturstigning hos kvinnen uten at det foreligger infeksjon.

 

 • Mål temperatur hos mor ved langvarig vannavgang, klinisk mistanke om infeksjon og ved tachycard fosterlyd. Temperatur bør måles rectalt ved tachycard fosterlyd eller klinisk infeksjonsmistanke.
 • Gi 1 gram paracetamol hvis rectal temperatur er over 38°C og kvinnen er klinisk påvirket, eller dersom fosterlyden er tachycard.
 • Gi væske ved behov.
 • Gjenta temp.måling etter 1 time.
 • Hvis temperaturen holder seg over 38°C gis antibiotikaprofylakse for å beskytte fosteret mot infeksjon. Gi startdose Penicillin 3 gram iv. Deretter (1,2 gram i.v hver 4. time).
  Ved Penicillinallergi gis Klindamycin 600mg x 3 iv.
 • Antibiotika seponeres etter fødsel. Ikke nødvendig med spesiell observasjon av barnet.
  Dersom usikkerhet om amnionitt konfereres med gynekolog. Vurder da evt. observasjon av barnet som ved langvarig vannavgang Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling og Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema
 • Dersom fødselen ender med keisersnitt gis i tillegg vanlig peroperativ antibiotikaprofylakse. Antibiotikaprofylakse KK

 

Prøvetaking

 • Bact.u.s. fra cervix/vagina (før oppstart av AB).
 • Blodkultur ved frostanfall (helst før oppstart av AB).
 • Blodprøver: CRP, leukocytter og evt. antistoffkontroll.

 

Amnionitt

Definisjon: Rektaltemperatur >38.0°C og minst to av følgende kriterier:

 

 • Maternell takykardi > 100 slag/min
 • Føtal takykardi > 160 slag/min
 • Maternell leukocytose > 15.000
 • Ømhet over uterus
 • Illeluktende fostervann/utflod

 

Infeksjon i hinnene forekommer hyppigst ved langvarig vannavgang. Unngå vaginalundersøkelser av kvinner med vannavgang hvis det ikke er helt nødvendig.

 

Behandling under fødsel

 • Gi paracetamol. (Feber øker risiko for asfyxiutvikling hos fosteret)
 • Gi startdose Penicillin 3g iv, deretter 1.2g hver 4.time, og i tillegg Gentamicin 5 mg/kg x 1 iv. Ved misstanke om anaerob infeksjon eller dersom fødselen avsluttes med keisersnitt gis i tillegg metronidazol 1.5 gram iv. X 1. Kan etter fødselen byttes til Metronidazol supp 500 mg x 3 får å legge til rette for amming.
 • Ved penicillinallergi gis Klindamycin 600 mg iv. x 3 + Gentamicin 5 mg/kg x 1 (Flagyl er da ikke nødvendig).
 • Tilstreb snarlig vaginal forløsning, men ikke indikasjon for umiddelbar forløsning med keisersnitt. Ofte går disse kvinnene fort i fødsel. Overvåk med STAN. OBS: Fosteret tåler dårligere asfyxi ved samtidig infeksjon.
 • Barnet skal overflyttes til barneavdelingen når mor har klinisk amnionitt. Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling         

Behandling etter fødsel/på barsel