Amnionitt

Amnionitt v. 1.4, 05.11.2020

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer er understreket.

                                                          

Temperaturstigning under fødsel

Badekar, epidural og aktiv fødsel kan gi temperaturstigning hos kvinnen uten at det foreligger infeksjon.

 

 • Mål temperatur hos mor ved langvarig vannavgang, klinisk mistanke om infeksjon og ved tachycard fosterlyd. Mål rectal temperatur ved mistanke om feber/axillær temperatur over 37.5°C.
 • Gi 1 gram paracetamol hvis rectal temperatur er over 38°C og kvinnen er klinisk påvirket, eller dersom fosterlyden er tachycard.
 • Gi væske ved behov.
 • Gjenta temp.måling etter 1 time.
 • Hvis temperaturen holder seg over 38°C gis antibiotikaprofylakse for å beskytte fosteret mot infeksjon. Startdose Penicillin 3 gram iv. Deretter (1,2 gram i.v hver 4. time).
  Ved Penicillinallergi gis Klindamycin 600mg x 3 iv.
 • Antibiotika seponeres etter fødsel. Ikke nødvendig med spesiell observasjon av barnet.
  Dersom usikkerhet om amnionitt konfereres med gynekolog. Vurder da evt. observasjon av barnet som ved langvarig vannavgang Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling og Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema
 • Dersom fødselen ender med keisersnitt gis i tillegg vanlig peroperativ antibiotikaprofylakse. Antibiotikaprofylakse KK

 

Prøvetaking

 • Bact.u.s. fra cervix/vagina (før oppstart av AB).
 • Blodkultur ved frostanfall (helst før oppstart av AB).
 • Blodprøver: CRP, leukocytter og evt. antistoffkontroll.

 

Amnionitt

Definisjon: Rektaltemperatur >38.0°C og minst to av følgende kriterier:

 

 • Maternell takykardi > 100 slag/min
 • Føtal takykardi > 160 slag/min
 • Maternell leukocytose > 15.000
 • Ømhet over uterus
 • Illeluktende fostervann/utflod

 

Infeksjon i hinnene forekommer hyppigst ved langvarig vannavgang. Unngå vaginalundersøkelser av kvinner med vannavgang hvis det ikke er helt nødvendig.

 

Behandling 
                       

 • Gi paracetamol. (Feber øker risiko for asfyxiutvikling hos fosteret)
 • Gi Penicillin. Startdose 3 gram iv. Deretter 1.2 gram iv. hver 4. time og i tillegg Gentamicin 5 mg/kg x 1 iv. Ved misstanke om anaerob infeksjon eller dersom fødselen avsluttes med keisersnitt gis i tillegg metronidazol 1.5 gram iv. X 1. Kan etter fødselen byttes til Metronidazol supp 500 mg x 3 får å legge til rette for amming.
 • Ved penicillinallergi gis Klindamycin 600 mg iv. x 3 + Gentamicin 5 mg/kg x 1 (Flagyl er da ikke nødvendig).
 • Tilstreb snarlig vaginal forløsning, men ikke indikasjon for umiddelbar forløsning med keisersnitt. Ofte går disse kvinnene fort i fødsel. Overvåk med STAN. OBS: Fosteret tåler dårligere asfyxi ved samtidig infeksjon.
 • Barnet skal overflyttes til barneavdelingen når mor har klinisk amnionitt. Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling         
 • Svært ofte kan antibiotika seponeres raskt etter fødsel. Seponering gjøres etter klinisk vurdering ca 12-24 timer etter fødsel i forbindelse med barselvisitt.       
 • Ved fortsatt feber og/eller kliniske/biokjemiske tegn til infeksjon må behandlingen forlenges. Samlet antibiotikabehandling bør da vare i minst 7 dager.
 • Skift til peroral behandling når man er sikker på at infeksjonen har snudd (afebril/tydelig fallende CRP etc).
 • Ved skifte til peroral behandling brukes (med mindre resistensskjema tilsier noe annet) kombinasjon av Amoxicillin/Clavulansyre (Augmentin TM), 1 tbl 3 ggr daglig.
 • Ved penicillinallergi brukes ved overgang til po behandling Klindamycin kaps 300mg x 3-4.