2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Forundersøkelse v. 1.19, 09.02.2022

Før forundersøkelse:

 • Sjekke at alle journaler til dagens forundersøkelse er på plass
 • Sjekke i ORPlan/DIPS hvilken dato pasienten skal opereres
 • Sjekke at blodprøver er bestilt

Forundersøkelse:

 • Måle vekt, høyde, blodtrykk, puls og saturasjon på pasienter over 16 år. Vekt og høyde føres på «Preoperativ sjekkliste»
 • Eventuell viktig informasjon til anestesi/operasjonsavdeling føres kun på «Preoperativ sjekkliste»
 • Opprette et nytt dokument i DIPS; «Spl. innkomst/kartleggingsnotat». Dokumenter hvilken informasjon som er gitt, spesielle hensyn som må tas og eventuelle undersøkelser som f.eks. EKG eller hørselstest 
 • Registrere pasientens nærmeste pårørende i DIPS
 • Registrere faste medisiner i Meona for pasienter som skal innlegges samme dag

Overnatting før operasjon: Sengeposten dekker ikke overnatting for pasienter natten før innleggelse/dagkirurgi pga. lang reisevei. Pasienter med lang reisevei og/eller tidlig oppmøtetidspunkt må selv ta kontakt med Pasientreiser.

Overnatting etter operasjon: Pasienter med lang reisevei og pasienter som er alene første natten etter operasjonen settes opp som inneliggende og ikke dagkirurgiske. Tilleggssykdommer eller andre forhold kan også gjøre innleggelse nødvendig.

Tonsillektomi-pasienter:

 • Pasienten får resept på smertestillende og eventuelt skjema for pleiepenger/sykemelding på forundersøkelsen
 • Pasienten informeres om tonsille-registeret og signerer eventuelt på "Skjema for samtykke". E-postadresse og mobilnummer registreres i DIPS (F5/Pasientopplysninger) 
 • Tonsillektomi gjøres som regel dagkirurgisk, men :
  • Barn under 3 år skal være inneliggende på sengepost
  • Barn 3-4 år skal være inneliggende på sengepost eller pasienthotellet
  • Barn 4-10 år skal være inneliggende dersom de har reisetid over 30 minutter eller er avhengig av båttransport
  • Barn over 10 år og voksne skal være inneliggende dersom de har reisetid over 60 minutter eller er avhengig av båttransport 

​​Tonsillektomi - inneliggende eller dagkirurgisk

Ved hotellovernatting:

 • Pasienten må ha ledsager (over 18 år) med seg første natten
 • Hotelloppholdet er gratis for pasient og en pårørende etter operasjonen ved indikasjon
 • Hotell skal kun bestilles natt til operasjon dersom dette er nødvendig av medisinske årsaker 

Blodprøvetaking:

 • Blodprøver tas på SUS og resultatet må foreligge kvelden før operasjonen 
 • Alle pasientene tar følgende blodprøver innen 14 dager før operasjonsdag: CRP, Leukocytter, Hemoglobin, Trombocytter og Hct (blodprøvepakke "ØNH opr")
  • Dersom pasienten bruker diuretika tas også Kreatinin og elektrolytter (Natrium, Kalium og Klorid)
  • Ved diabetesbehandling tas også Kreatinin og elektrolytter (Natrium, Kalium og Klorid)
  • Dersom pasienten bruker Marevan tas INR dagen før operasjonen
 • Dersom pasienten trenger Blodbank fyller vi ut antistoffskjema
  • Blodbank-prøver skal i utgangspunktet ikke tas, men vurderes hos pasienter med bisykdommer, høy BMI eller tidligere komplikasjoner i forbindelse med kirurgi, narkose, blødninger etc. 
  • Blodbank-prøve er gyldig i 4 dager og må være gyldig i minst 1 døgn etter operasjonen
  • Ifølge kvalitetssikringsprosedyre skal alle pasienter være blodtypetestet 2 ganger. Det tas 2 separate blodbank-prøver av 2 forskjellige bioingeniører. Begge prøvene kan tas samme dag. Blodprøveskjema må fylles ut til begge prøvene. Pasienter som har blitt blodtypetestet tidligere trenger kun 1 Blodbank-prøve.

Unntak: ØNH-barn under 10 år tar kun 1 Blodbank-prøve (avtale mellom ØNH avdelingssjef og Blodbanken)

Fasting:

Medisiner:

 • Faste medisiner skal ikke tas om morgenen operasjonsdagen, men tas med til sykehuset. Anestesilege setter opp hvilke medisiner som kan tas pre-operativt
 • Inhalasjonsmedisin kan brukes som vanlig og tas med til sykehuset

Hygiene:

 • Dusje (med hårvask) hjemme operasjonsdagen eller kvelden før
 • Sprite hender og bruke egne klær/morgenkåpe før matservering i buffeen
 • Bruke sko/tøfler på sengeposten

Audiometri:

 • Alle pasienter som skal øre-opereres (med untalk av aurikkelplastikk) tar hørselstest. Sykepleier bestiller time hos sekretær ved Hørselssentralen på mobilnr. 993 64 909. Pasienten møter med rekvisisjon. Hørselssentralen er stengt mellom kl. 11:00 og 12:00. (Audiogrammet scannes inn i DIPS av personalet ved Hørselssentralen).

EKG:

 • Alle operasjonspasienter over 60 år må ha EKG som ikke er eldre enn 6 måneder. Dette kan tas hos fastlege og medbringes i papirform. EKG legges i pasientjournal.

Søvnregistrering:

 • Pasienten møter til forundersøkelse samme dag og kan reise på permisjon etterpå. Det er da viktig at pasienten kommer tilbake til sengeposten før kl. 21:00 slik at kveldsvakten kan hjelpe til med å koble på søvnregistreringsutstyret
 • Søvnregistreringsutstyret blir levert til sengeposten fra ØNH poliklinikk i løpet av dagen
 • Spesialopplært sykepleier ved ØNH poliklinikk tolker studien innen 6 uker og skriver ut en søvnrapport

CPAP:

 • Pasienten møter til forundersøkelse samme dag
 • Dersom pasientens BMI er over 30, bestiller sykepleier på forundersøkelsen syre-base blodprøve (Blodgass) til kl. 12:00.
 • Sykepleier på ØNH poliklinikk sjekker blodprøvesvar og gir oss beskjed dersom pasienten trenger å ta ny syre-base prøve kl. 06:00 neste morgen
 • Etter forundersøkelsen tar personalet ved ØNH poliklinikk imot pasienten for CPAP tilpasning:
  • Gå inn i DIPS - Vis timebøker - Ressurser: CPAP - Trykk Vis: Viser oversikt over tidspunkt for CPAP tilpasning ved ØNH poliklinikk
 • Pasienten kan reise på permisjon etter CPAP tilpasningen og eventuelt blodprøvetaking, og møte på sengeposten før kl. 22:00. Nattevakt kan ved behov hjelpe pasienten med tilkobling av CPAP-apparatet

Forundersøkelsen er gyldig i 3 måneder.

Etter forundersøkelsen:

 • Journalene legges i hylle på kontor DK etter ukedag for operasjon
 • Husk å fylle ut rosa skjema for pasienter som ikke møter til forundersøkelse 
 • Sjekk at alt utstyr er tilstede og i orden (BT-apparat, instrumenter, sug, vekt, premier til barn etc.)
 • Brukt utstyr vaskes og settes på plass
 • Sykepleier bestiller blodprøver i DIPS (skal tas innen 14 dager før operasjonen) til pasienter som skal til forundersøkelse neste dag. Rekvirerende enhet: Poliklinikk 2AB. 
 • Sykepleier arbeider resten av vakten på sengeposten (ØNH eller Plast)