2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Forundersøkelse v. 1.24

Før forundersøkelse

 • Sjekke at alle journaler til dagens forundersøkelse er på plass
 • Sjekke Orbit/DIPS hvilken dato pasienten skal opereres
 • Sjekke at blodprøver er bestilt

Forundersøkelse

 • Måle vekt, høyde, blodtrykk, puls og saturasjon på pasienter over 16 år. Vekt og høyde føres på Preoperativ forberedelse i Orbit
 • Eventuelle beskjeder til anestesi/operasjonsavdeling føres på Preoperativ forberedelse i Orbit
 • Opprette et nytt dokument i DIPS: Arena Spl. poliklinisk notat. Dokumenter hvilken informasjon som er gitt, spesielle hensyn som må tas og eventuelle undersøkelser som f.eks. EKG eller hørselstest (Dersom behov for kontakt med hørselssentral, ring tlf: 447 50 671) 
 • Registrere pasientens nærmeste pårørende i DIPS

Overnatting før operasjon 

Dersom det er nødvendig av medisinske årsaker og i samråd med lege, kan hotell bestilles natt til operasjon. Sengeposten dekker imidlertid ikke overnatting pga. lang reisevei. Pasienter med lang reisevei og/eller tidlig oppmøtetidspunkt må selv ta kontakt med Pasientreiser for å bestille hotellovernatting. 

Overnatting etter operasjon 

Pasienter med lang reisevei og pasienter som er alene første natten etter operasjonen settes opp som inneliggende og ikke dagkirurgiske. Tilleggssykdommer eller andre forhold kan også gjøre innleggelse nødvendig.

Tonsillektomi-pasienter

 • Pasienten får resept på smertestillende og eventuelt skjema for pleiepenger/sykemelding på forundersøkelsen
 • Registre pasientens e-postadresse og mobilnummer i DIPS 
 • Tonsillektomi gjøres som regel dagkirurgisk. Unntak:
  • Barn under 3 år skal være inneliggende på sengepost 
  • Barn 3-4 år skal være inneliggende på sengepost eller pasienthotellet
  • Barn 4-10 år skal være inneliggende dersom de har reisetid over 30 minutter eller er avhengig av båttransport
  • Barn over 10 år og voksne skal være inneliggende dersom de har reisetid over 60 minutter eller er avhengig av båttransport 

​​Tonsillektomi - inneliggende eller dagkirurgisk

Ved hotellovernatting

 • Pasienten må ha ledsager (over 18 år) med seg første natten
 • Hotellopphold er gratis for pasient og en pårørende etter operasjon ved indikasjon

Blodprøvetaking

 • Blodprøver tas på SUS og resultatet må foreligge kvelden før operasjonen 
 • Alle pasientene tar følgende blodprøver innen 14 dager før operasjonsdag: CRP, Leukocytter, Hemoglobin, Trombocytter og Hct (blodprøvepakke "ØNH opr")
 • Dersom pasienten trenger Blodbank (pga. tilleggssykdommer, høy BMI, tidligere komplikasjoner, blødninger etc.)  fyller vi ut antistoffskjema
  • Blodbank-prøve er gyldig i 4 dager og må være gyldig i minst 1 døgn etter operasjonen
  • Ifølge kvalitetssikringsprosedyre skal alle pasienter være blodtypetestet 2 ganger. Det tas 2 separate blodbank-prøver av 2 forskjellige bioingeniører. Begge prøvene kan tas samme dag. Blodprøveskjema må fylles ut til begge prøvene. Pasienter som har blitt blodtypetestet tidligere trenger kun 1 Blodbank-prøve. Unntak: ØNH-barn under 10 år tar kun 1 Blodbank-prøve (avtale mellom ØNH avdelingssjef og Blodbanken)

Fasting

Medisiner

 • Faste medisiner skal ikke tas om morgenen operasjonsdagen, men tas med til sykehuset. Anestesilege registrer i Meona hvilke medisiner som kan gis preoperativt
 • Inhalasjonsmedisin kan brukes som vanlig og tas med til sykehuset

EKG

 • Alle operasjonspasienter over 60 år må ha EKG som ikke er eldre enn 6 måneder. Dette kan tas hos fastlege og medbringes i papirform. EKG legges i pasientjournal

Søvnregistrering

 • Pasienten møter til forundersøkelse samme dag og kan reise på permisjon etterpå. Pasienten må komme tilbake til sengeposten før kl. 21:00 slik at kveldsvakten kan hjelpe til med å koble på søvnregistreringsutstyret
 • Søvnregistreringsutstyret blir levert til sengeposten fra ØNH poliklinikk i løpet av dagen
 • Spesialopplært sykepleier ved ØNH poliklinikk tolker studien innen 6 uker og skriver ut en søvnrapport

CPAP

 • Pasienten møter til forundersøkelse samme dag
 • Dersom pasientens BMI er over 30, bestiller sykepleier på forundersøkelsen syre-base blodprøve (Blodgass) til kl. 12:00. Sykepleier på ØNH poliklinikk sjekker blodprøvesvar og gir oss beskjed dersom pasienten trenger å ta ny syre-base prøve kl. 06:00 neste morgen
 • Etter forundersøkelsen tar personalet ved ØNH poliklinikk imot pasienten for CPAP tilpasning:
  • DIPS - Henvisninger - Planlagte kontakter: Viser tidspunkt for CPAP tilpasning ved ØNH poliklinikk
 • Pasienten kan reise på permisjon etter CPAP tilpasningen og eventuelt blodprøvetaking og møte på sengeposten før kl. 22:00.
 • Nattevakt kan ved behov hjelpe pasienten med tilkobling av CPAP-apparatet

Forundersøkelsen er gyldig i 3 måneder.

Etter forundersøkelsen

 • Journalene legges i hylle på kontor DK etter ukedag for operasjon
 • Husk å fylle ut rosa skjema med begrunnelse for pasienter som ikke møter til forundersøkelse 
 • Sjekk at alt utstyr er tilstede og i orden (BT-apparat, instrumenter, sug, vekt, premier til barn etc.)
 • Brukt utstyr vaskes og settes på plass
 • Sykepleier bestiller følgende blodprøver til pasienter som skal til forundersøkelse neste dag:  CRP, Leukocytter, Hemoglobin, Trombocytter og Hct (blodprøvepakke "ØNH opr") i DIPS. Blodprøvene skal tas innen 14 dager før operasjonen. Rekvirerende enhet: Poliklinikk 2AB. 
 • Sykepleier oppretter kurve/planlagt kurve og lege registrerer medisiner i Meona
  1. Gå til postens beleggsoversikt 
  2. Åpne fane Planlagt kurve
  3. Klikk på knappen Planlegg på verktøylinjen. Vindu Planlegge nytt opphold åpnes
  4. Skriv inn fødselsnummer på pasient i feltet Pasient eller bruk Pasientsøk
  5. I feltet Start registreres planlagt innkomstdato
  6. I feltet Slutt fjernes default avhaking slik at feltet blir tomt
  7. Sjekk at feltet Seng viser Ingen opplysning -> Klikk ok
  • Planlegge opphold/kurve på pasienter som ikke er inneliggende:

 I fane Oversikt post kan en se listevisning over postens planlagte kurver ved å hake av for Planlagte opphold nederst i vinduet.

 • Sykepleier arbeider resten av vakten på sengeposten (ØNH eller Plast)