Hyperprolaktinemi v. 1.4

Prosedyrer Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket


Årsaker

Fysiologisk: graviditet? Stress?

Patologisk: tumores, prolaktinom, sarcoidose, hypothyreose, kronisk nyresvikt

Andre: medikamenter (antipsykotika, metyldopa, metoklopramid, verapamil), genetisk  årsak

 

 

Utredning av hyperprolaktinemi

 

Ved forhøyet prolaktin:

Kontroll av prolaktin (3 basalprøver av PRL) – mål prolaktin

Hyperprolaktinemi kan skyldes  isoformer av prolaktin

Big prolaktin eller macroprolaktin  er store mengder prolaktin-IgG–kompleks i

serum som sannsynligvis ikke har kliniske betydning. Det testes på macroprolaktin

ved en supplerende fellingsreaksjon for prøver med svar > 1000 mIU/L

       

1) Anamnese:

-    Blødningsforstyrrelser, amenorrhoe

-    Infertilitet, hirsutisme

-    Hypothyreose

-    Depresjon

-    Medikamenter (psykofarmaka)

-    Hodepine, synsforstyrrelser

 

2) Klinisk u.s.

-    Utelukk graviditet (gravitest i urin)

-    BT måling

-    Generell organstatus

-    Gynekologisk undersøkelse

-    Thyroidea

-    Mammae

 

3)Blodprøver

-    prolaktin, FSH, LH, østradiol, veksthormon, cortisol, kreatinin, GFR, TSH, fritt T4

 

Se prosedyren:

PCOS Hirsutisme

 

Ved mistanke om leversvikt, leversykdommer, nyresvikt tas levertransaminaser og kreatinin.

 

4) Hvis ingen sikker forklaring på pasientens hyperprolaktinemi; MR hypofyse.

Funn ved MR:

-          Normal: Funksjonell hyperprolaktinemi

-          Prolaktinomer, mikro-/makro-adenomer

-          Andre patologiske tilstander

 

Behandling av hyperprolaktinemi

                                           

Mål: Normalisere prolaktinnivået, gjenopprette normal gonadefunksjon og dermed forhindre de kliniske konsekvenser.

 

Hypothyreose – henvises endokrinolog

 

Hyperprolaktinemi under antipsykotisk behandling - vurder makroprolaktinemi.

 

Kan gi tilleggsinformasjon om sammenheng mellom hormonnivå og

symptomer før medikamentet skiftes eller seponeres – samarbeid med psykiater

 

Mikroadenom

Mikroadenom er ingen behandlingsindikasjon i seg selv. 95 % vokser ikke.

Kun behandling ved symptomer.

 

Ingen behandling:

-          kvinner i fertil alder med regelmessig menstruasjon

-          medikamentellt utløst hyperprolaktinemi som ikke gir forstyrrelser av gonadefunksjonen

-          Postmenopausale kvinner

 

Medikamentell behandling ved menstr.forstyrrelser /inferti­litet/hypoøstrogenisme (alternativ behandling med HRT) / galakt­orre (hvis plagsom)

 

Makroadenom

-        Henvises endokrinolog

-        Tverrfaglig samarbeid: Oftalmolog (synsfelt), endokrinolog og nevrolog.

 

Medikamenter

 

Kabergolin (Dostinex®) bør brukes som førstehånspreparat        

Kvinagolid (Norprolac®) selektiv dopaminreseptoragonist.

Bromokriptin  (Parlodel®)

Bør brukes hos infertile med barneønske (mest erfaring under graviditet )

 

Kontroll

Årlig Prolaktinkontroll

Prøveseponering etter 3-5 års normoprolaktinemi

Ved høy/stigende prolaktin, hodepine, synsforstyrrelse:

-    Ny MR hypofyse / synsfelt

-    Henvises endokrinolog / nevrolog/ oftalmolog

-    Beintetthetsmåling

 

Graviditet

Ingen begrensning ved funksjonell hyperprolaktinemi og mikroadenom. Medikamentell behandling seponeres ved konstatert graviditet

 

Ved mikroadenom errisiko for tilvekst meget liten (2-6 %)

Ingen spesiell oppfølgning utover vanlig svangerskaps-kontroll. Synsfelt-US og MR-hypofyse kun aktuelt ved symptomer.

 

Ved makroadenom sees vekst hos 15-25 % i graviditet.

Noen prolaktinomer avtar i størrelse postpartum. Vanligvis medikamentell behandling (Bromokriptin) ved tumorekspansjon. Avbrytelse av svangerskap sjelden aktuelt.

Samarbeide med oftalmolog/nevrokirurg/endokrinolog.