Klinisk ernæringsfysiolog, HABU v. 1.3

Organisatorisk plassering:

Avdelingssjef er nærmeste overordnede

 

Kvalifikasjoner:

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog

Erfaring og interesse for arbeid med barn

 

Ansvarsområde:

Klinisk ernæringsfysiolog utfører arbeidsoppgaver delegert fra inntaksteam/nærmeste overordnede.

Klinisk ernæringsfysiolog har selvstendig behandleransvar innen eget fagområde.

Klinisk ernæringsfysiolog plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, barne- og ungdomshabiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og barne- og ungdomshabilitering, HABU.

 

Samarbeid:

Klinisk ernæringsfysiolog inngår i fagteam rundt det enkelte barn og har ellers nært samarbeid med andre faggrupper på HABU.

Klinisk ernæringsfysiolog samarbeider med aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten, på andre avdelinger på SUS og ved andre aktuelle institusjoner.

 

Arbeidsoppgaver:

 

Utredning:

Vurdering av kost og ernæringsstatus hos barn med spise – og ernæringsvansker

 

Veiledning:

Veiledning til barn, foreldre og kommunalt ansatte fagpersoner

 

Undervisning:

Internt på HABU og andre avdelinger på SUS

Eksternt for kommunalt ansatte fagpersoner og ved høyskoler/universitet

 

Dokumentasjon:

Etter lov om Helsepersonell

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

 

Fagutvikling

Klinisk ernæringsfysiolog plikter å holde seg à jour innen eget fag og habiliteringsfeltet.