Medikamentrutiner gyn.pol. v. 1.5

Prosedyrer Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

 

 

 

Signaturliste for sykepleieren finnes på personalrommet.

 

1)   Legemidler som ordineres av lege

a.  Paralgin Forte po

b.  Naproxen tabl. 250 mg/po

c.  Ibux 200mg/po

d.  Valium 5mg/po

e.  Mifegyn, tbl. 200 mg

f.   Cytotec  tbl 200 mcg

g.  Katastrofe adrenalin inj. 0,1 mg/ml

J. Voltaren 50 mg.

k. Epipen 300 mikrogr

l.  Metoclopramide 1omg/po

m.Pursennid 12mg/po

n. Doksycyklin 100mg/po

 

2)   Legemidler som kan ordineres av sykepleier i hht delegasjon godtatt av Fylkesmannen og i hht doseringsrutine EQS. (Sykepleiers delegasjon finnes i personalmappen EQS)

a.  Mifegyn tbl.200 mg

b.  Cytotec tbl 200mcg

c.  Paracetamol tbl 1 g

d.  Voltaren tbl 50 mg

e.  Metroclopramide 10mg/po

 

 

3)   Legemidler som brukes av lege, og dokumenteres i journalnotat

a.  Ovesterin vag.krem, 0,1 %

b.  Mirena, IUD

c.  Nova-T, IUD

k. Jaydess, IUD

l. kyleena, IUD

m. Citanest dental Octapressin

 

4)   Legemidler som administreres av sykepleier

a.  Rhesogamma inj. 1000 IE/ml.

b.  Paracet 500mg tabl. + 0,5 / 1 g supp. (500 mg – 1g x 3 /døgn)/panodil 500mg tbl.

c.  Microlax klyster /rectalt for tømming av tarm før us. / inngrep

d.  Annet som rekvireres fra apoteket

e.  Eksplorasjonsgel, 0,05 %

f.   Håndkrem

g.  Kondomer

h.  Eddiksyre, 5 %

i.   Hydrogenperoksyd, 3 %

j.   Etanol, 50 %

k.  Lugols jod

l.   Krystallfiolett, 1 %

m.Albotyl for pensling av decubitus            

n.  Aceton

o.  Nacl 0,9 %, 50 ml, iv inj.

p.  Metylthionin, 10 mg/ml

q.  Klorhexidin, 1 mg/ml

r.   Formalin 4 %

s.  Desinfeksjonssprit 70 %

t.   Klorhexidin farget 5mg/ml