Pasient informasjon:Fjerning av vev fra blæra via urinrøret. Dagkirurgisk v. 1.2