Pasientinformasjon - Strålebehandling: Stell av hud under og etter v. 1.2