Faste legeoppgaver luftambulansen v. 1.1, 19.11.2013

1. MØTER

Daglige møter

Legen skal hver ukedag kl. 07.30-08.00 delta på morgenmøte på anestesiavdelingen samt ”faglige 5 min”, hvis han ikke er opptatt i pågående oppdrag.

Hver kveld bør han avlegge AMK en visitt for å gå gjennom siste døgns akuttoppdrag, så sant oppdragsmengden tillater dette.

 

Ukentlige møter

Tirsdag/onsdag: kl. 10.00-14.00 internundervisning for crew/andre. Turnus uke 4,5,12,13 blir undervisningen på onsdag. Andre turnus uker blir dette på tirsdag samme tid. Lege med dagtid pre skal forbrede undervisningsopplegge for 90-120 min. Med teoretisk og praktisk del. Lege som skal holde undervisning får 5 timer til forberedelse av undervisningsopplegg. Møter klokken 10.00 på basen og skal gjennomføre undervisning til crew/andre. Ved oppdrag utsettes undervisning til de er tilbake, max frem til kl 1500. Crew skal møte klokken 10.00,  så sant de ikke er

utgått på tid.

 

Tirsdag: kl. 15-16 undervisning for LIS på anestesiavdelingen.

 

Onsdag: kl. 15.30-16.30 faglig møte/undervisning på anestesiavdelingen.

 

Torsdag: kl. 08.15-09.00 samarbeidsmøte med AMK sykepleierne og koordinatorene. kl. 08.30-10.00 internundervisning Ambulansen

 

Fredag: kl. 08.00-08.45 fellesmøte/undervisning med hele sykehusets legekollegium.

 

2. DAGLIG NARKOTIKAKONTROLL

Det føres daglig kontroll ved basens narkotikabeholdning og eget skjema for dette bruket signeres.

 

3. UKENTLIG KONTROLL AV MEDISINSK UTSTYR

Mandag:  skal vakthavende lege sammen med crew rydde ut og vaske kjøleskapet.

 

Tirsdag: Kontroll av akuttmedisinsk utstyr i henhold til liste. Lege er ansvarlig og skal være aktiv delaktig i dette arbeidet.

 

Onsdag: kontrolleres det elektromedisinske utstyret. Vakthavende lege skal være involvert i dette og være den som signerer for at dette er gjennomført i henhold til prosedyre.

 

Torsdag: kontrolleres hele basens medikamentbeholdning. Ved behov bestilles nye medikamenter per fax til sykehusapoteket.

 

Søndag deltar legen sammen med resten av besetningen i innvendig vask/rydding av helikopterkabinen.

 

4. ORDEN

Legen skal på samme måte som resten av mannskapet bidra til å holde orden på basen, rydde og vaske opp etter seg. Brukt sengetøy fjernes hver morgen, i helgen må man også legge på nytt selv.

 

5. VAKTANSVAR FOR AMK

Vakthavende NLA lege fra medisinsk faglig/operativ bakvaktfunksjon for AMK og er sentralens medisinske og medisinsk-operative rådgiver. Når legen ikke er opptatt med utrykningsoppdrag skal han/hun være tilgjengelig for AMK sentralen i radio eller telefon. Dersom NLA legen er opptatt, overtar vakthavende anestesilege Operasjonsvakt 2 dette ansvaret, Callingnr 4-9046 / VIP 61583.