Prosedyrer Kvinneklinikken - Flytskjema utarbeidelse og godkjenning av prosedyrer v. 1.2, 25.02.2021
Medisinsk fagligeprosedyrerEtter gjennomgang ikvalitetsutvalgetsenderdokumentadministratorprosedyren tilAVDELINGSOVERLEGEfor godkjenning i EQSAdministrativeprosedyrerRegistrert behov forny/revidert prosedyregrunnet utilsiktethendelse, nykunnskap, endretmålsetning (medmer): Utarbeides avlege/ jordmor/sykepleierForslagsendes påhøring tilkvalitetsutvalgetvedKK,ledere, ogevt andreaktuelleEtter høring:Dok.administratorsenderprosedyren tilleder avkvalitetsutvalgetBehov for ny/revidertprosedyre pga. endretmålsetning for deler avdriften, endretorganisering,bemanning, økonomi,etc: Utarbeides avfagansvarlige, ledere,stabsmedlemmer ogandreEtter høring:Dok.administratorsenderprosedyren tilleder ogsekretær avkvalitetsutvalgetEtter høring:Dok.administratorsenderprosedyren tilleder avkvalitetsutvalgetEtter gjennomgang ikvalitetsutvalgetsenderdokumentadministratorprosedyren tilAVDELINGSSJEFfor godkjenning iEQSForslagsendes påhøring tilkvalitetsutvalgetvedKK,ledere, ogevt andreaktuelle