Ressurspersoner i HLR ved Kirurgisk klinikk, Klinikk A, Klinikk for hode- hals og rehabilitering v. 1.5

 

RESSURSPERSONER I HLR VED KIRURGISK KLINIKK, KLINIKK FOR HODE HALS OG REHABILITERING OG ORTOPEDISK AVDELING.

 

Hensikt:

Beskrive arbeidsoppgaver for HLR-ressurspersoner.

 

Omfang:

Dokumentet gjelder for HLR-ressurspersoner knyttet til poster/poliklinikker i divisjonen.

 

Definisjoner:

HLR = Hjerte-Lunge-Redning.

DHLR= Hjerte-Lunge-Redning med bruk av Defibrillator (hjertestarter).

AHLR= Avansert Hjerte-Lunge-Redning (inkluderer bruk av medikamenter).

 

Ansvar:

Avdelingssykepleier har ansvar for å ha navngitte ressurspersoner i posten og for å legge til rette for at HLR-ressurspersonene kan gjennomføre opplæring.

HLR-ressurspersonene i avdelingen har ansvar for opplæring i DHLR 1 gang pr. år for de helsefaglig ansatte i posten/poliklinikken.

 

Beskrivelse:

Hver sengepost og poliklinikk skal ha 1-2 HLR-ressurspersoner. Ressurspersonene skal sørge for at de helsefaglig ansatte i posten/poliklinikken etter gjennomført kurs har kunnskap om følgende:

 

  • Basal HLR. Alle ansatte skal ha gjennomgått grunnleggende opplæring i munn-til-munn-metode og hjertekompresjoner.
  • Hjelpemidler. De ansatte skal ha kjennskap til innholdet i akutt-kofferten og til de vanligste medikamenter som brukes ved hjertestans. De skal også få opplæring i bruk av pocketmaske, samt kunne beherske hjelpemidler som hjertebrett, oksygen og sug.
  • DHLR. De ansatte skal ha kjennskap til bruk av enkel hjertestarter som er i bruk utenfor sykehusene.
  • Kritisk dårlig pasient. Alle skal kjenne prosedyrer for MIT-observasjoner og ABC (Airway-Breathing-Circulation), for sammenkalling av MIT- team og tilkalling av stansteam.
  • Stansteam. Personalet skal kjenne sin rolle i stansteamet, og være trygge på kommunikasjon og håndtering av medikamenter/utstyr.

 

Opplæring/undervisning med personalet skal foregå x 1 årlig, eventuelt oftere ved behov (f.eks. for nyansatte). HLR-ressurspersonene dokumenterer opplæringen skriftlig på eget skjema (Vedlegg 1, Opplæring i HLR). Listene leveres avdelingssykepleierne ved hver enkelt post.

 

Kvalifikasjonskrav:

Sykepleiere og leger som har interesse for HLR-arbeid, og som har evnen til å inspirere, støtte og oppmuntre kolleger i arbeid med HLR-virksomhet. HLR ressurspersoner skal også gjennomføre Kirurgisk divisjons fagdag i HLR 1 gang pr. år, på SAFER. Dette innebærer:

  • Forberedelser. HLR ressurspersonene skal gjennomføre Norsk Resurscitasjonsråd (NRR) sitt DHLR kurs del 1 (teoridel) før de kommer på fagdagen. Bekreftelse på bestått teoridel tas med på fagdagen. De skal også ha gjennomgått E-læring i DHLR i Læringsportalen på SUS.
  • DHLR del 2. Den praktiske delen av NRRs DHLR kurs gjennomføres på fagdagen.
  • Simulering. HLR ressurspersonene skal gjennomføre/prøve ut simulering av ulike scenarier som er laget med bakgrunn i realistiske situasjoner fra Kirurgisk divisjon, og evaluere/revidere disse.
  • Teori. HLR ressurspersonene skal gjennomgå og evaluere/revidere teorien som blir presentert for de ansatte.

 

 

Rolle/Ansvar:

Være avdelingssykepleiers støttespiller.

Stimulere personalet til videreutvikling av HLR-arbeid

Veilede kolleger og drive opplæringsarbeid for å sikre at prinsipper for HLR blir fulgt.

Være tilgjengelig for nye medarbeider i forhold til opplæring i HLR, og ha ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

 

Kilder:

Retningslinjer Norsk Resurscitasjonsråd. http://nrr.org/index.php/retningslinjer

 

Vedlegg:

Dokumenters i Kompetanseportalen