Inkontinens urin -Vurdering av hvilken behandling (flytskjema) v. 1.3, 11.03.2021
Henvisningmottas ogvurderesUtredning: Pasienttilsendes skjemasom skal returneresfør time kan gisPasient vurderes fortype inkontinens ogtilskrives om time tilutredningOperasjonKonservativbehandlingKontroll etter 1 århossykepleier(skjematilsendes)Tilsendes skjema 3år etter operasjon,som returneres forregistrering idatabase. IngenkonsultasjonTilbakeHenvisningtil urolog.Henvisning tilnevrolog.