Badekar -retningslinjer for bruk under fødsel v. 1.3

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS © 

Endringer er understreket

 

   Stadium I - ÅPNINGSTIDEN:

         Temperaturen på vannet skal være rundt 37 grader.

         Ved tegn til fosterasfyksi må kvinnen ut av badekaret.

         Kvinnen skal ikke være alene.

         Hvis det kommer avføring i vannet, må kvinnen ut av karet.

         En kan bruke olje i badekaret. Ved mulighet for vannfødsel skal det ikke være olje i vannet.

         Kvinner med fostervannsavgang kan være i badekaret, (normalt til middels misfarget fostervann).

 

KONTRAINDIKASJONER FOR BRUK AV BADEKAR I ÅPNINGSTIDEN:

         Epiduralanestesi

         Oksytocindrypp

         Prematur fødsel < 34. uke

         Intern CTG-registrering, avvikende eller patologisk CTG

         Infeksjon hos kvinnen

         Blødning

         Alvorlig preeklampsi, hypertensjon eller annen alvorlig sykdom hos kvinnen.

         Seteleie/tvillinger

         Vekstretardasjon/oligohydramnion

         Spesielle situasjoner vurderes i samarbeid med lege

 

Stadium II - UTDRIVNINGSTIDEN:

         Kvinnen har et uttrykt ønske om å føde i vann.

         Kvinnen skal være differensiert til grønn gruppe i både svangerskap og under fødselen, skal ha hatt normal blødning ved tidligere fødsler.

         Normalt utseende fostervann.

         Kvinner med tidligere sfinkterruptur kan ikke føde i vann.

         Forventet normalt stort barn.

         Unngå olje i vannet.

         Klyx før vannfødsel. Hvis det kommer avføring i vannet, må kvinnen ut av karet.

         Temperaturen på vannet skal være max 37 grader rett før barnet blir født.

         Jordmor skal være trygg på å ha vannfødsel; må føle seg fri til å si nei.

         Ved tegn til fosterasfyksi må kvinnen ut av badekaret.

         Unngå lang trykketid.

         Det skal være jordmor 2 tilstede når barnet blir født.

         NB! Når hodet til barnet er kommet opp av vannet, skal det ikke ned i vannet igjen.

         Når barnet er født, tappes vannet ut av badekaret. Mor kan være i badekaret til placenta er født.

         Ved mistanke om unormal blødning etter fødselen må kvinnen ut av badekaret umiddelbart.