Smerter-buk/bekken vurdering på SUS( flytskjema) v. 1.2, 09.01.2020
AkuttesmerterKroniskesmerterKonferer medvakthavendegynekolog omindikasjon forøyeblikkelig vurderingpå gyn.pol evt. 4A/Ce.kl 15 og ifm helg.HenvisningsendesgynekologiskpoliklinikkLege vurderersykehistorie, gjørklinisk us/gyn.usm/ulttralyd og evt.prøvetaking. Settertentativ diagnoseGir behandling, evt.med kontrollviderere på gyn.pol,spesialist el.fastlegeAkutt innleggelse/søkes tilinnleggelse eller tildagbehandlingVidere utredning:Histologiske prøver,CT, MR, utvidet UL/3D ULHenviser videretil annenspesialitet. F.eks.generell kirurgiTilbakemelding tilpasient om videreforløp gis frabehandlerLa.scopi/ tomi /hysteroscopi/ librataTilbake