Barsel - Brystreduksjonsplastikk - Pasientinformasjon v. 1.3, 26.02.2020