Injeksjoner ved Barne- og ungdomspoliklinikken v. 1.1, 17.01.2019

1.      Hensikt: 

Hensikten med prosedyren er å avklare ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinje tjenesten (fastlegen).

 

2.      Omfang:

Prosedyren er aktuell for pasienter som utredes/behandles ved Barne- og ungdomspoliklinikken.  

 

3.      Definisjoner:

Prosedyren gjelder injeksjoner som settes av sykepleier ved poliklinikken, som bl.a. B12 injeksjon, Procren injeksjon og Testosteron injeksjon.

 

4.      Ansvar:

Pasienter som starter behandling hos lege på Barne- og ungdomspoliklinikken, kan få satt første injeksjon på poliklinikken av sykepleier.

 

5.      Beskrivelse:

  • Pasienten får medikamentet på resept av behandlende lege og henter dette på apoteket
  • Det avtales med sykepleier om når injeksjonen skal settes
  • Pasient/pårørende tar medikamentet med til sykepleier når injeksjonen skal settes
  • Sykepleier dokumenter i pasientens journal når injeksjonen er satt
  • Dersom det er behov for videre injeksjoner, henviser behandlende lege ved poliklinikken pasienten til fastlegen, for å få satt de resterende injeksjonene.

 

6.      Avvik:

Prosedyren kan avvikes ved spesielle hensyn, og etter en individuell vurdering.

 

7.      Kilder/Referanser:

Dette er en intern rutine.