KPHV - Serviceerklæring Spiseforstyrrelse v. 1.2, 05.10.2017