Medisinsk kontorfaglig personell ved Kvinneklinikkens ekspedisjon og gynekologisk seksjon 4A/C v. 1.4, 16.03.2012

Stillingsbeskrivelser – Medisinsk kontorfaglig personell Kvinneklinikken.

 

Gynekologisk ekspedisjon og gynekologisk seksjon 4A/C

 

Organitorisk plassering:

Ledes av koordinator v/ kvinneklinikken kontorfaglige tjenester på gyn.avd/eksp.

 

Ansvarsområde:

Det er 2 stillinger knyttet til de gynekologiske postene 4A og C. Disse har det totale ansvar for alle merkantile funksjoner knyttet til postene.

På gynekologisk ekspedisjon er det for tiden 2,6 stillinger med alt merkantilt ansvar.

 

Arbeidsoppgaver for postsekretær:

- Ta ut postlister inneliggende pasienter til legene som kommer på post.

- Gjøre klart journal/mappe til neste dag på pasienter som skal til operasjon,           

listepasienter eller polikliniske/ dagpasienter.

- Skanne inn ultralydbilder fra UL-apparat til Dips.

- Fortløpende skriving av innkomstjournaler, journalnotater, epikriser, tilsyn, polikliniske

konsultasjoner m.m.

- Registrere timer og diagnoser på polikliniske konsultasjoner.

- Bestille og hente journaler på poliklinikken og Sentralarkivet.

- Ta imot listepasienter og registrere i Dips. 

- Ta blodprøver, vekt m.m.

- Delta på previsitt.

- Bestille kontrolltimer ved utskrivelse.

- Henting og fordeling av post/ journaler på gyn.eksp/ poliklinikk.

- Registrering av diagnoser og prosedyrer på polikliniske og inneliggende pasienter.

- Rapport poliklinisk pasienter og diagnosesetting/ oppfølgingrapport daglig.

- Rapport inneliggende pasienter for epikrise/ kontrollrapport ukentlig.

- Øvrige rapporter i Dips i henhold til mal utarbeidet ved Kvinne- og barnedivisjonen.

- Rydding av postmappe dokumentasjon for skanning.

 

Arbeidsoppgaver ved gynekologisk ekspedisjon:

-          Bestilling og henting av journaler i journalarkiv.

-          Fortløpende skriving av operasjonsbeskrivelser, notat, brev m.m.

-          Ta i mot og fordele inngående og utgående post.

-          Scanning av postmapper, prøvesvar m.m.

-          Kopiere og sende ut journalkopier på forespørsel.

-          Arbeid i Ephorte for legene, svar på brev/ dokumentasjon m.m.  

-          Registrering av histologisvar og oppdatering av diagnoser i Dips.

-          Skrivetjeneste for leger ved kvinneklinikken.

-          Ansvar for kopimaskin.

-          Ansvar for markuleringsdunker til Fretex.

-          Bestilling av kontrorrekvisita.

-          Utsendelse av utgående post fra Dips. ( dokumenter til utskrivning).

 

Det er utarbeidet egen og mer spesifisert oversikt over arbeidsoppgavene på gynekologisk ekspedisjon, andre håndbøker for SUS, og etter innarbeidede prinsipper ved Kvinne- og barnedivisjonen.