IKT/EPJ
IKT/EPJ
Databaser ved Kvinneklinikken
Nyfødt; registrering av poliklinisk konsultasjon og innleggelse
Stans i elektronisk journal på føde og barsel
Startside EQS internett Kvinneklinikken