Tykktarmskreft forløp :Pasient og pårørende Informasjon v. 1.1

Informasjon og lenker i forhold til:

 

 

 

   

 

 

Undersøkelser:

CT Tykktarm forberedelse (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

MR Pasientforberedelse (Ikke tilgjengelig)

MR Pasientforberedelse (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Prosedyrebeskrivelse:Koloskopi (Ikke tilgjengelig)

 

Innleggelse på sykehus:

Behandlingsforløp tykktarmskreft

 

Interesseorganisasjoner:

Kreftforeningen

Kreftomsorgen Rogaland

 

 

 

Pasientrettigheter:

Se i ruten : Lenker

 

 

Andre aktuelle lenker:

Stavanger Universitetssjukehus

Helsenorge.no

Vestlandspasienten.no