RUS - Rogaland A-senter, svangerskapsavbrudd v. 1.1, 02.10.2017

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

 

  • De som ønsker å avslutte svangerskapet henvises til gynekologis-poliklinikk så raskt som mulig.
  • Dersom det nærmer seg grensen på 12 uker eller senere i svangerskapet, tar RAS kontakt med gynekologisk-poliklinikk per telefon, i tillegg til henvisning.
  • Alle pasienter henvist fra RAS som får medikamentell abort skal komme tilbake til SUS (gyn. avd eller fødeavd) og gjennomføre cytotecbehandling der, og skal være innlagt til abort er utført. Dette uavhengig av hvor langt de er kommet i svangerskapet. Dette fordi RAS har ansvar for pasientene så lenge de er gravide, og må være sikre på at de ikke er gravide når de skrives ut fra RAS. (I tiden mellom første tablett, - til de kommer inn igjen vil de alle være innlagt på RAS.) Som oftest er personale fra RAS sammen med kvinnen på SUS inntil abort er utført. Dersom personalet fra RAS ikke er tilstede og kvinnen forlater avdelingen før fullført abort, skal RAS kontaktes per telefon: 51729000 (avrusingsavdeling/vakthavende lege.)

 

Dokumentasjon Natus.