RUS - opplysningsskjema, fra primærhelsetjenesten v. 1.5, 27.10.2021