RUS - opplysningsskjema, fra primærhelsetjenesten v. 1.6, 04.10.2022