Roller/arbeidsoppgaver
Roller/arbeidsoppgaver
Arbeidsfordeling av smitteutvask på sengepost/ Intensiv/ poliklinikk
COVID-19 - Opplæringsplan Intensiv overvåking for intensivsykepleier/sykepleier/anestesisykepleier med behov for vedlikehold av kompetanse i respiratorkunnskap og ivaretagelse av intensivpasient
COVID-19 - Opplæringsplan Intensiv overvåking for intensivsykepleierstudent MAIO, kull 2021-23
COVID-19 - Opplæringsplan Intensiv overvåking for intensivsykepleierstudent, MAIO kull 2018-2020
COVID-19 - Opplæringsplan Intensiv overvåking helsepersonell med assistent- og støttefunksjon i intensivavdelingen (operasjonssykepleiere, cand.med og andre med helsefaglig bakgrunn).
COVID-19. Opplæringsplaner helsepersonell intensiv overvåking