Ultralydjordmor

Ultralydjordmor v. 1.2, 03.12.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Ny prosedyre

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som jordmor
 • Utdannelse i ultralyd for jordmødre fra Nasjonalt senter for fosterdiagnostikk i Trondheim/NTNU eller tilsvarende
 • Sertifisering for tidlig ultralyd

 

Organisatorisk plassering:

 • Avdelingsjordmor er nærmeste leder

 

Ansvarsområde/hovedoppgaver:

 • Ansvar for rutineultralyd og tidlig ultralyd
 • Oppgaver knyttet til risikosvangerskap fordeles mellom seksjonens leger og jordmødre etter kompetanse, behov og kapasitet
 • Ultralydundersøkelser som feks trivselskontroll, vekstestimering ved arbeid på fødeavdeling
 • Delta med ultralyd på tvers av avdelingane på Kvinneklinikken ved behov
 • Undervise/veilede studenter i praksis, leger i spesialisering og jordmødre som tar ultralydutdanning

 

Samarbeidsforhold:

 • Tverrfaglig samarbeid med alt personell på poliklinikken og andre enheter på Kvinneklinikken

 

Andre bestemmelser:

 • For jordmødre som har to arbeidssteder, regnes Seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg som arbeidssted 1 i GAT. Lederne på begge arbeidssteder samarbeider om høgtidsturnus
 • Følger Kvinneklinikkens regler for ferieavvikling