Blødningsforstyrrelser -Utredning før henvisning til Gynekologisk poliklinikk v. 1.2, 31.03.2016

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Endringer er understreket

 

 

Prøver som bør være tatt før pasienten henvises:

 

 

  • Bakt.us
  • Chlamydia
  • Mycoplasma genitalium
  • Cervix cytologi
  • Pipelle
  • Aktuelle blodprøver f.eks. Hb, koagulasjonsstatus og hormonstatus
  • Graviditetstest

 

 

Behandling som kan være aktuell før henvisning:

 

 

  • Medikamentell behandling
  • Gestagenspiral