Pasientinformasjon til deg som her tunge øyelokk v. 1.2, 06.04.2020