Pasientinformasjon til deg som her tunge øyelokk v. 1.3, 07.02.2022