Svangerskap - Elektronisk innskriving i fødejournal - pasientinformasjon v. 1.3, 06.01.2021