Svangerskap - Elektronisk innskriving i fødejournal - pasientinformasjon v. 1.4, 08.08.2022