Hjelpenummer nyfødt stans Natus og DIPS v. 1.3, 19.02.2020

Kvinneklinikkens Kvalitetshåndbok SUS©                                                  Endring er understreket.

 

Tildeling av hjelpenummer til nyfødt ved stans i Natus og DIPS:

 

        Liste over hjelpenummer ligger i NØDPERM på fødeavdelingen

        Hent hjelpenummer fra listen og stryk nummeret fra listen

        Barnets papirer legges i kvinnens oppholdsmappe, skriv hjelpnummer i papirene

        Hjelpenummeret brukes ved bestilling av blodprøver/prøver og overflytting til 3D

        Ved overflytting til 3D lages egen oppholdsmappe for barnet: eget ark med barnets fødselsdato, fødselstidspunkt, kjønn, morens id og hjelpenummeret for barnet. Samt kopi av helsekort.

        Rekvisisjon påføres: hjelpenummer, morenes fornavn, etternavn og adresse. I tillegg skrives nyfødt pike eller gutt (og eventuelt TVI TVII)

        NB! Barnet legges inn i Natus etter at nedetiden er over.

        Etter stans skal it-ansvarlig på fødeavdelingen ha beskjed for å kontrollere at id nummer er koblet riktig.

 

 

It-ansvarlig sørger for at papirversjon av hjelpenummer er tilgjengelig i ikt-perm på fødeavdelingen.