Bestilling av pasientreise ved nedetid i Nissy v. 1.5, 26.04.2018

1.      Hensikt: 

Sikre at pasienter som trenger pasienttransport på medisinsk grunnlag får hjelp til bestilling av drosje når det er nedetid / driftsbrudd i Nissy.

2.      Omfang:

Prosedyren gjelder kun når det er nedetid / driftsbrudd i Nissy.

 

3.      Definisjoner:

Nissy:                     IKT system for elektronisk rekvirering av pasienttransport.

Rød nødrekvisisjon:   Papirrekvisisjon til bruk ved nedetid i Nissy.

 

4.      Ansvar:

Pasientreiser v/ samhandling har ansvar for å melde fra om planlagt nedetid slik at driftsmelding legges ut på Intranett, SUS.

Superbruker Nissy melder nedetid til transportører og ansatte etter prosedyre.

Pasientreisers ansatte forholder seg til gjeldende beredskapsplan ved nedetid i Nissy.

Rekvirenter / behandlere bes om at ikke planlagte driftsbrudd (eks. strømbrudd) meldes Pasientreiser i åpningstid hverdager mellom klokken 08.00 og 16.00. Utenom åpningstid meldes det til Servicesenteret.

 

5.      Beskrivelse:

Behandler / rekvirent utsteder rød nødrekvisisjon til pasient. Rekvisisjonsblokker fås på sentrallager SUS, eller bestilles på www.pasientreiser.no Har en ikke tilgjengelig nødrekvisisjon og Sentrallageret er stengt, kan en hente 1 stk rekvisisjon for aktuell reise ved Informasjonen, Hovedinngang SUS.

 

Drosje bestilles pr. telefon – bruk transportør som Helse Stavanger har avtale med.

Pasient leverer nødrekvisisjon til drosjesjåfør. Rekvisisjonen blir etterregistrert i Nissy. Er det vansker med / spørsmål knyttet til nødprosedyren beskrevet ovenfor kan evt. spørsmål rettes Pasientreisers telefon 05515 innenfor vår åpningstid mellom klokken 08.00 og 16.00. Vær oppmerksom på at ved nedetid i Nissy kan pågang på telefon være stor.

 

6.      Avvik:

Avvik meldes i Synergi.

 

7.      Kilder/Referanser:

 

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

 

 

Melding av driftsproblemer / nedetid i Nissy (Ikke tilgjengelig)