Røntgen pelvimetri

Røntgen pelvimetri v. 1.3, 23.05.2014

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©                     

 

Pelvimetri er unødvendig hos gravide med barn i seteleie og som tidligere har født ukomplisert vaginalt et normalt stort barn og hos kvinner som innkommer i fødsel med barn i seteleie og det er rask progresjon av fødselen.

 

Pelvimetri er indisert for kvinner som har et barn i seteleie etter fullgåtte 36 uker der man ikke har lyktes med ytre vending og kvinnen:

  1. Er førstegangsfødende.
  2. Er flergangsfødende, men ikke har født barn over 3000 g.
  3. Har patologiske tilstander i bek­kenet som gir mistanke om mekanisk misforhold.

 

Pelvimetri er ikke indisert ved hodeleie eller hos kvinner som ikke er gravide.