Svangerskap - KK
Svangerskap - KK
Anemi, jern og blod
Asymptomatisk bakteriuri/UVI i svangerskap
Cervix insuffisiens/Profylakse
CTG klassifikasjon
Diabetes/ glukosuri i svangerskapet
Differensiering grønn og rød gruppe
Doppler arteria umbilicalis
Doppler arteria uterina
Doppler ductus venosus
Eklampsi
Ektopisk graviditet
Epilepsi
Flerlinger
Fosteravvik
Fosterdiagnostikk
Fødsel etter keisersnitt (VBAC)
Fødselsangst
GBS genital streptokokkinfeksjon i svangerskap
Glukose/insulindrypp
Gravide innlagt annen avdeling
Graviditet etter bariatrisk kirurgi
Hepatitt
Herpes -infeksjon i svangerskap - genital
HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel
Hyperemesis
Hypertensive svangerskapskomplikasjoner
Håndtering av svangerskap ved passert termin
Immunisering / Blodtypeserologi i svangerskap
Intrahep cholestase i graviditet(ICP)
Kjønnslemlestelse
KPHV - Kvinneklinikken: Gravide barselkvinner med alvorlig psykisk sykdom
Neonatal Alloimmun Trombocytopeni - NAITP
ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken
Overvekt i svangerskap og fødsel
Overvåking fødsel grønn og rød gruppe
Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden
Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen (engelsk)
Preoperativ faste. Preoperativ diab.mell.
Resuscitering av gravide og perimortemsectio
Rheumat.artritt. SLE (Lupus) ASA-beh.
Risikoscoringsskjema - håndtering av svangerskap ved passert termin
RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk
Røntgen pelvimetri
Setefødsel/ytre vending
Spontan abort og habituell abort
Stoffskiftepatologi i svangerskap
Svangerskapsavbrudd og avdødt foster etter uke 12+0
Svangerskapsavbrudd og fosterreduksjon før uke 12
Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19
Syfilis hos gravid og nyfødt
Traumer hos gravide
Trombosebehandling hos ikke gravide
Tromboseprofylakse og behandling hos gravide
Truende prematur fødsel
Tvilling-tvilling transfusjonssyndrom_ TTTS. Selektiv IUGR
Urolithiasis. Hydronefrose
Utredning senabort/intrauterin fosterdød
Vannavgang
Vekstavvik- intrauterint
Zikavirus
Ø.hjelp konsultasjon fødeavdeling