Svangerskap - KK MF
Anemi, jern og blod
Asymptomatisk bakteriuri/UVI i svangerskap
Cervix insuffisiens/Profylakse
CTG klassifikasjon
Diabetes/ glukosuri i svangerskapet
Differensiering grønn og rød gruppe
Doppler arteria umbilicalis
Doppler arteria uterina
Doppler ductus venosus
Eklampsi
Ektopisk graviditet
Epilepsi hos gravide
Flerlinger
Fosteravvik
Fosterdiagnostikk
Fødsel etter keisersnitt (VBAC)
Fødselsangst
GBS genital streptokokkinfeksjon i svangerskap
Glukose/insulindrypp
Gravide innlagt annen avdeling
Graviditet etter bariatrisk kirurgi
Hepatitt
Herpes -infeksjon i svangerskap - genital
HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel
Hyperemesis
Hypertensive svangerskapskomplikasjoner
Håndtering av svangerskap ved passert termin
Immunisering / Blodtypeserologi i svangerskap
Intrahep cholestase i graviditet(ICP)
Invasiv placenta, Placenta previa og Vasa previa
Kjønnslemlestelse
KPHV - Kvinneklinikken: Gravide barselkvinner med alvorlig psykisk sykdom
Lite liv
Neonatal Alloimmun Trombocytopeni - NAITP
ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken
Overvekt i svangerskap og fødsel
Overvåking fødsel grønn og rød gruppe
Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden
Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen (engelsk)
Preoperativ faste. Preoperativ diab.mell.
Resuscitering av gravide og perimortemsectio
Rheumat.artritt. SLE (Lupus) ASA-beh.
Risikoscoringsskjema - håndtering av svangerskap ved passert termin
RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk
Røntgen pelvimetri
Setefødsel/ytre vending
Spontan abort og habituell abort
Stoffskiftepatologi i svangerskap
Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19
Svangerskapsavbrudd og avdødt foster etter uke 12+0
Svangerskapsavbrudd og fosterreduksjon før uke 12
Syfilis hos gravid og nyfødt
Traumer hos gravide
Trombosebehandling hos ikke gravide
Tromboseprofylakse og behandling hos gravide
Truende prematur fødsel
Tvilling-tvilling transfusjonssyndrom_ TTTS. Selektiv IUGR
Urolithiasis. Hydronefrose
Utredning senabort/intrauterin fosterdød
Vannavgang
Vekstavvik- intrauterint
Zikavirus
Ø.hjelp konsultasjon fødeavdeling